Máy đóng đai thùng

Máy đóng đai thùng

Máy đóng đai thùng đuợc sử dụng rộng rãi trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, in ấn, bưu điện. Máy đóng đai thùng KZB sử dụng rất đơn giản chỉ cần cho thùng hàng cần đóng đai lên máy và vắt dây đai qua thùng hàng và cắm một đầu dây đai vào đúng […]