‘Sinh vật lạ’ trong khăn lông Trung Quốc là con bù mắt

‘Sinh vật lạ’ trong khăn lông Trung Quốc là con bù mắt

Theo kết quả xét nghiệm, loại sinh vật lạ trên là loài côn trùng bù mắt (đang trong giai đoạn ấu trùng) thuộc bộ 2 cánh Diptera, lớp côn trùng Insecta. Loại côn trùng này không gây nguy hiểm cho người. Chúng thường xuất hiện nhiều ở vùng nông thôn, chủ yếu tập trung vào ban đêm […]