Máy xát tạo hạt

Máy xát tạo hạt

Máy xát tạo hạt phù hợp cho sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm, đồ uống tan nhanh…máy chủ yếu tạo hạt từ nguyên liệu bột ẩm, hạt sau khi tạo xong rồi qua máy sấy khô dùng làm cốm thuốc, nguyên liệu cho máy dập viên, đóng nang, hay làm bột tan đồ uống như cam chanh, cà […]