Tâm sự buồn của một bà mẹ đơn thân 9X

Tâm sự buồn của một bà mẹ đơn thân 9X

Đó là một câu chuyện khá buồn mà Thủy (quê Thanh Hóa), cô gái sinh năm 90 đã từng bảo rằng em không muốn nhớ lại nữa. “Bởi vì, đó là khoảng thời gian khủng hoảng vô cùng. Người ấy bỏ em mà đi. Gia đình em không chấp nhận. Còn những lời đàm tiếu, […]