Không biết khen, đừng… lấy chồng!

Thật ra, mỗi người đàn ông đều có điểm mạnh, điểm yếu. Nếu chỉ chê thôi thì có mà chê suốt ngày. Chị kia có chồng là họa sĩ, một hôm đi làm về, chị bảo: “Hôm nay mượn xe của cô Lan ra phố một lúc, sao mà xe nó thích thế không biết. […]